Spaarpotjes Salt & Pepper mooie staat hondje 8euro, grootvarken 12euro Mooie staat, pomme pidou kikker 10 euro Houten busje Janbibejan afgesloten onderaan met kurk, 5euro Ezeltje Haba houten hoofdje kan uit zakje, 5euro Papflesje Janbibjan 5euro Olifantje Scratch, hoofdje draait open 4euro Haba schommeltje 5euro kleine blikken potjes 2eurost, paddington ’80 4euro Egeltje 4euro, […]